Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 480/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 968/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 394/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Po 636/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 637/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ke 766/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 1115/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF

IV SA/Gl 1132/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF

IV SA/Gl 530/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF
1   Następne >   2