Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 636/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 637/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 155/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;