Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1123/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 1122/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

III SA/Kr 502/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1279/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu rządowego

I OZ 1278/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Rz 1239/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń

I OZ 1227/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie oku nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia alimentacyjnego

II SA/Sz 601/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2