Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu; uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Gd 899/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 3265/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg G. P. na postanowienia SKO w K. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 898/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 66/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 44/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J.G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Gd 388/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

IV SA/Gl 493/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 492/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 460/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta S. z dnia [...] r. nr [...]