Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1355/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1356/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 167/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 450/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 122/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 474/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-03

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności

III SA/Kr 316/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2