Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu; uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Po 474/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Po 962/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 700/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 103/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 299/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego