Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 1184/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16

IV SA/Wr 332/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 28/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 29/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 187/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 333/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 1153/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej

VIII SA/Wa 953/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 627/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 41/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2