Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 374/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania...

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1184/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek zażalenia W. S. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16 o odmowie przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16

IV SA/Gl 445/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 167/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-17

Wniosek o przyznanie należnych kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 1042/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 1044/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1003/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej
1   Następne >   2