Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 627/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 1116/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Łd 908/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Op 471/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1356/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-15

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Po 103/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   2