Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1355/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1356/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 250/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 239/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OSK 3265/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg G. P. na postanowienia SKO w K. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...], [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 783/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. oku nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 73/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego oraz świadczenia niepieniężnego w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Łd 45/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

II SA/Po 299/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2