Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 931/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego posta...

I OZ 827/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 975/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 511/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 488/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 897/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 903/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 450/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 178/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

IV SA/Wr 225/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego
1   Następne >   3