Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 457/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 32/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I SA/Wa 33/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 34/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 36/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 35/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 327/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO . w przedmiocie wyjaśnienia treści postanowienia dotyczącego uzupełnienia postanowienia uznającego zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie za uzasadnione

II SA/Lu 759/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia SKO z dnia [...] r., nr [...]
1   Następne >   +2   5