Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1252/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 1248/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wr 562/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Op 168/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 852/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Lu 799/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi G. M. i S. M. na czynność Dyrektora Inne w przedmiocie odmowy wstępnej akceptacji spełnienia warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej

I SA/Wa 1184/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej