Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1293/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

I OZ 1294/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 1295/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 1296/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

IV SA/Gl 401/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 1298/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 1297/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

II SA/Rz 129/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-14

Wniosek TK o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie II SA/Rz 129/17 -

I OZ 1396/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   3