Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 714/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bd 383/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego bez rozpoznania

II SA/Rz 1113/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 196/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

II SA/Sz 766/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-17

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 683/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 550/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania świadczenia rodzicielskiego

IV SA/Gl 715/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 1513/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1578/16, o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem

I OZ 1514/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1577/16, o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem
1   Następne >   2