Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 962/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1697/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 1699/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Centrum Rehabilitacyjno

II SA/Bd 915/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-09

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 654/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 801/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-08

Wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od decyzji

I OZ 1534/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1119/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 856/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 857/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   2