Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1708/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1707/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu; uchyla zaskarżone postanowienie

I OZ 1736/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SO/Sz 11/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu opieki społecznej

III SA/Kr 1074/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego