Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 967/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bd 536/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Bd 337/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 465/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-15

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego