Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 426/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 750/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej