Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 503/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Bk 887/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 624/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Wa 1167/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

I SA/Wa 1168/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

I SA/Wa 1169/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Ol 754/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 1170/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Ke 298/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych