Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 539/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 116/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 512/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Wa 401/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

II SA/Łd 160/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 1175/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1231/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 1244/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2