Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 2/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 647/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 262/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-14

Wniosek K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

II SA/Ol 951/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 181/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I OZ 280/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , znak: [..] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1074/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. B. na decyzje SKO nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Rz 580/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Ke 175/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   2