Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 383/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zło...

IV SA/Gl 837/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 837/17

II SA/Bd 967/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 408/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 363/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 906/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OZ 361/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 946/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 154/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 394/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2