Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 214/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego,

I OZ 477/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 1365/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 440/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 441/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 327/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 15/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku okresowego