Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 532/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

I OZ 612/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

II SA/Rz 545/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 556/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego i wstrzymania wypłaty świadczenia

IV SA/Gl 836/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie uchylenia świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Łd 33/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 2006/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie kary za prowadzenie domu pomocy społecznej bez zezwolenia

I OZ 544/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego post...

I OZ 554/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Gd 240/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   2