Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Skarga na decyzję wniosku pełnomocnika J. F. r. pr. D. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

I OZ 622/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 383/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 482/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 483/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 121/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

I SA/Wa 383/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu zobowiązań alimentacyjnych

I SA/Wa 1126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego
1   Następne >   2