Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 1121/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. B. na decyzje SKO w Krakowie ([...]), [...] stycznia 2018 r. ([...]), [...] stycznia 2018 r. ([...]) w przedmiocie świadczenia w formie posiłków

III SA/Gd 481/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia pielęgnacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Rz 1254/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z tytułu funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 465/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-15

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 728/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1138/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie wniosku T. T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 129/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w...

IV SA/Po 1057/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-13

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego