Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 101/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

III SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-26

Wniosek M.L. o wymierzenie Burmistrzowi M. kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

IV SA/Wr 102/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 101/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania