Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1163/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 756/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Sz 1200/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 634/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie
1   Następne >   +2   +5   8