Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I OZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

III SA/Gd 554/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania

II SA/Sz 551/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 794/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na skutek wniosku M.Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi