Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Po 865/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 738/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 174/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 175/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej