Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Ol 274/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 158/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

II SA/Lu 44/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-21

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 90/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconego z funduszu alimentacyjnego świadczenia

II SA/Lu 979/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 759/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 743/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 868/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności powstałych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 327/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   8