Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I SA/Wa 2291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 794/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 924/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 245/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

I OZ 835/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 444/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym

IV SA/Gl 1191/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Skarga E.J. na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Rz 851/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 40/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9