Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 511/13

II SA/Po 300/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego;

II SA/Łd 1212/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 195/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 211/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 873/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 14/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 753/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 528/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 894/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   10