Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Gl 1153/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 1708/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1707/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 250/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 785/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu; uchyla zaskarżone postanowienie

I OZ 931/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego posta...

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 457/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   +5   11