Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Lu 116/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1175/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1231/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 1244/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania