Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Sz 225/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-05-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 840/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-04-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 482/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty i odmowy umorzenia kwoty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Go 49/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 153/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Go 68/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gl 584/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 786/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gl 585/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 3115/19 - Wyrok NSA z 2020-07-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego
1   Następne >   2