Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OZ 682/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego przysługujących osobom deportowanym

IV SA/Wr 526/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Sz 399/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia