Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OZ 682/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego przysługujących osobom deportowanym