Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 526/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy