Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

V SA/Wa 1947/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Po 544/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich