Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 2186/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 773/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 827/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 1262/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w kwestii wniosku skarżącej

V SA/Wa 2858/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 448/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 683/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 28/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 359/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień dla wdowy po kombatancie
1   Następne >   3