Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 765/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym

II OZ 526/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 219/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 322/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznan...

II OZ 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , nr [...] w przedmiocie uprawnień wdowy po kombatancie