Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Go 497/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania

II SA/Łd 635/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 1577/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 1462/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o potwierdzenie represji

II OZ 1017/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku o potwierdzenie ...

II SA/Bd 908/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 548/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 78/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych [...] w przedmiocie przywróce...

II SA/Sz 1296/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   3