Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OZ 78/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych [...] w przedmiocie przywróce...

II OZ 851/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej uprawnienia kombatanckie

II OZ 1056/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 603/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień ...