Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Lu 581/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Skarga J. L. na decyzję Kierownika Urzędu od Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

IV SA/Po 984/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-18

Skarga L.W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 631/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 1009/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej i osadzenia w obozach pracy

II OZ 494/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Bd 1062/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Ol 12/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wr 604/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 416/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 912/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   +2   5