Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 631/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 1009/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej i osadzenia w obozach pracy

II SA/Bd 1062/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 1114/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 817/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 246/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich