Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 877/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 1116/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 917/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1311/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-31

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1310/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 7/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 1379/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego