Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA/Wa 600/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 2291/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 1319/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

Skarga J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego wniosku J. S. o przywrócenie terminu na wniesienia skargi