Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Bd 122/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 258/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

II OZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 1319/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Ke 457/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-18

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 825/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 709/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi T.Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Lu 700/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   2